ขั้นตอนการสมัคร

1

ขั้นตอนที่ 1/ First Step

ลงทะเบียนสมาชิก คลิกที่นี่

2

ขั้นตอนที่ 2/ Second Step

Login เข้าสู่ระบบ สำหรับนักวิ่ง และ ช่างภาพ

3

ขั้นตอนที่ 3 / Third Step

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว สำหรับนักวิ่ง ให้เลือกเมนู ลงทะเบียนวิ่ง, และ สำหรับช่างภาพให้เลือกเมนู ลงทะเบียนช่างภาพ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

4

ขั้นตอนที่ 3 / Fourth Step

สำหรับนักวิ่ง ให้ดำเนินการชำระเงิน แล้วแจ้งการชำระเงิน โดยการเข้าระบบ เพื่อแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐาน

5

ขั้นตอนที่ 5 / Fifth Step

เมื่อแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นท่านสามารถเข้าตรวจสอบหมายเลขนักวิ่งของท่านได้ คลิกที่นี่